{:id=>14, :name=>"Vardagen.se", :url=>"https://vardagen.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Integritetspolicy för Group Logistic ApS
I vår sekretesspolicy för Group Logistic ApS får du hjälp att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi som personuppgiftsansvarig använder dem till.


1. Allmänt
1.1 Denna sekretesspolicy gäller all personlig information som du lämnar till oss och/eller som vi samlar in om dig när du är kund hos Group Logistic ApS eller när du besöker våra onlinebutiker.2. Personuppgiftsansvarig
2.1. De personuppgiftsansvariga organisationerna för behandlingen av dina personuppgifter är:
Group Logistic ApS
Theilgaards Torv 1
4600 Køge
CVR nr. 38 55 86 25
 (Tillsammans kallad ”Group Logistic ApS”)

2.2. När vi behandlar personuppgifter följer vi EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den danska lagen om skydd av personuppgifter, som kan komma att tillämpas efter den 25 maj 2018.


2.3. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter som registrerats hos Group Logistic ApS, vänligen kontakta [email protected].


2.4. Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller om du anser att felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du också kontakta Group Logistic ApS. Du har möjlighet att kontrollera vilken information som har registrerats om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.3. Webbplats och cookies
3.1. När du besöker en av Group Logistic ApS’ s egna webbutiker använder vi Google Analytics-cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid återbesök. Cookies hjälper oss att se hur många som besöker webbplatsen (trafikmätning) och hur våra användare interagerar med webbplatsen.Vi behandlar ingen information om användarbeteende som kan koppla användarbeteendet till specifika individer.


3.2 Som nämns i avsnitt 3.1 använder vi Google Analytics-cookies för att få en inblick i hur besökarna använder vår webbplats. Vi delar inte dessa uppgifter med någon och den kunskap vi får används endast för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen för dig som besökare. Du kan läsa mer om Google Analytics-cookies här:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.


3.3. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (rekommenderas inte).


3.4 Cookies raderas efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök. Om du vill radera eller blockera cookies kan du läsa vägledning här.4. Insamling av personuppgifter
4.1. Om du är kund eller kontaktar oss via en av våra webbutiker samlar vi in följande allmänna personuppgifter om dig, inklusive: namn, adress, postnummer, stad, land, mobilnummer och e-postadress, samt faktureringsinformation som företagsnamn, CVR-nummer etc., om tillämpligt. Dessutom samlar leverantören av betalningsgateway in uppgifter om betalkortet när du gör inköp med kreditkort.


4.2. Personuppgifter får endast lämnas ut till tredje part om det ligger i kundens eller besökarens intresse.


4.3. Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter) om dig.5. Behandling av personuppgifter
5.1. Vi behandlar personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt, till exempel när du blir kund eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Det kan till exempel vara nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och relaterade tjänster. Det kan också vara nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter som ett danskt företag, där vi omfattas av dansk lag.


5.2 Personuppgifter ska förstås enligt definitionen i lagstiftningen om personuppgifter.


5.3 I viss utsträckning samlar vi in uppgifter och använder dem för profilering i kundens intresse och missbrukar inte dina personuppgifter. Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter utan ditt samtycke om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.


5.4 Om du är kund kommer vi att använda dina personuppgifter för att:

  • Uppfylla dina beställningar och leverera våra produkter

  • Skickar orderbekräftelser, spårningsmejl etc

  • Ge dig kundservice, support, svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål

  • Hantera administrationen av kundrelationen med dig

  • Personalisering av rekommenderade produkter

  • Automatiska varningar om nya funktioner, produkter, priser, systemuppdateringar, driftstopp etc. via e-post6. Delning av dina personuppgifter
6.1. Vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer och partners som hjälper oss att genomföra din beställning eller som hjälper oss med vår IT-verksamhet, hosting, logistik, marknadsföring etc. Detta innebär till exempel att vi kan dela din information med våra tjänsteleverantörer, vår tekniska support, vår bank och den bank som utfärdade det kreditkort som användes för köpet.


6.1.2. Vi kommer att dela din information i den mån vi är skyldiga att göra det, till exempel till följd av rapporteringskrav till offentliga myndigheter som SKAT.


6.2 Group Logistic ApS:s lednings- och kundtjänstmedarbetare samt IT-konsulter har tillgång till den information som registrerats om dig. Ansvarig för datahanteringen hos Group Logistic ApS och de relaterade webbutikerna är direktør för Group Logistic ApS.


6.4. Group Logistic ApS driver de fyra webbplatserna Pluus, Sayve, Buuks och Vardagen. För bästa möjliga användarupplevelse utbyts e-postadresser mellan de fyra webbplatserna, så att det till exempel är möjligt att göra inköp i alla fyra webbutikerna med samma medlemskap.

6.5. Information som krävs för att skicka en Trustpilot-förfrågan lämnas till Trustpilot A/S.7. Delning av information med mottagare utanför EU/EØS
7.1 Som personuppgiftsansvarig kommer vi endast att dela personlig information med mottagare utanför EU/EØS om de förbinder sig att följa samma europeiska lagstiftning som vi gör.


7.2 Genom våra databehandlingsavtal har vi säkerställt att dessa parter inte missbrukar dina samlade uppgifter.8. Skydd av personuppgifter
8.1 Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad åtkomst som finns i kontrollerade lokaler. Våra säkerhetsåtgärder övervakas regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett säkert sätt och med vederbörlig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en (begränsad) risk för att andra får obehörig tillgång till information när uppgifter överförs och lagras elektroniskt. Du lämnar dina personuppgifter på egen risk.


8.2 Personuppgifter som registreras hos Group Logistic ApS i samband med en transaktion lagras i 5 år, räknat från slutet av det relevanta räkenskapsåret då transaktionen slutfördes, varefter uppgifterna raderas. Uppgifterna sparas i enlighet med bokföringslagens 10 §.


8.3. Personuppgifter som inte registreras hos Group Logistic ApS i samband med en transaktion raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att det formulär för vilket de samlades in har avslutats. Personuppgifter lagras i högst 12 månader efter det att formuläret har fyllts i.


8.4 Internets snabba utveckling innebär att det kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra alla tillämpliga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi att korrigera datumet under punkt 10, "senast uppdaterad", längst ner på sidan. Om det sker några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom ett synligt meddelande på våra webbplatser.


8.5. I den mån personuppgifter som rör dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att få dem rättade, raderade eller blockerade. Du kan när som helst invända mot behandlingen av uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att lämna in ett klagomål mot behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål ska lämnas in till dataskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 58.1 i personuppgiftslagen.9. Inkonsekvenser
9.1. Som registrerad användare av Group Logistic Aps har du alltid rätt att invända mot registreringar. Du har också rätt att få information om vilka uppgifter som har registrerats om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller vilseledande har du rätt att få dem rättade, raderade eller blockerade. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen. Om du har några frågor om detta kan du kontakta Group Logistic Aps. via e-post [email protected].


9.2 Om du vill klaga på ditt köp kan du kontakta kundtjänsten på [email protected]. Om du inte kan nå en lösning kan du lämna in ett klagomål till de berörda nämnderna i området: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, om villkoren är uppfyllda. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomålet ska lämnas in till Datainspektionen, se § 58.1.1.


9.3. Alla tvister mellan företaget och kunden ska regleras av dansk lag.

10. Senast uppdaterad
10.1. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 26-02-2020.